Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 34 – ΛΕΥΚΩΝΑΣ

Τ.Κ  62100 – ΣΕΡΡΕΣ – ΤΗΛ. 2321050331

ΑΦΜ 801909727  –  ΔΟΥ :  ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ  165609452000

ΕΤΑΙΡΟΣ:  ΣΟΤΙΕΛ  ΜΠΕΛΛΟΣ  (600 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ   :      ΣΟΤΙΕΛ  ΜΠΕΛΛΟΣ  (100%)